Spotřebitelské úvěry

V dnešních nabídkách je hodně typů půjček a úvěrů. Mezi těmito nabídkami uvidíte také spotřebitelské úvěr. Co to spotřebitelský úvěr je?

Spotřebitelský úvěr je půjčka, která je určená fyzickým osobám starším osmnácti let na nepodnikatelské účely. Prostřednictvím této půjčky si můžete půjčit i menší částky, zpravidla tyto částky začínají od 300 korun. Spotřebitelský úvěr se používá zejména k menším nákupům spotřebního zboží nebo k proplacení různých služeb. Pokud si však zákazník domluví a sjedná neúčelový úvěr, pak je klidně možné úvěrové finanční prostředky využít na cokoliv.

Spotřebitelské úvěry jsou tedy využívány účelově, takže banky a finanční domy požadují doložení účelu, na který byly peníze použity. Nejběžnější doklad jsou paragony nebo faktury, které je potřeba pečlivě sbírat a zakládat si.

Finanční prostředky, které obdržíte z úvěru lze však využít na mnoho dalších věcí a služeb. Peníze můžete například použít na vzdělání, lékařskou nebo lázeňskou péči. Půjčené peníze taktéž můžete použít při opravě nebo rekonstrukci rodinného domu či si pořídit spotřební elektroniku do vašeho bytu.

Jak se spotřebitelský úvěr čerpá? Zde jsou dvě možnosti, buď ho můžete čerpat hotovostně či bezhotovostně. Pokud máte účelovou půjčku tak převažuje bezhotovostní varianta. Při bezhotovostní účelové půjčce, jsou finanční prostředky, po předložení daňového dokladu, poslány na účet firmy, která vám zboží prodala. Tuzemské banky dávají půjčky zajištěné i nezajištěné. Zajištěná půjčka je ta, kterou zákazník ručí movitou nebo nemovitou věcí. U nezajištěné půjčky nemusíte ručit ničím. Nezajištěné půjčky jsou většinou půjčky do 600 000 korun. Spotřebitelský úvěr není těžké vyřídit, dnes je možné ho sjednat přes internet nebo pomocí sms zprávy, aniž byste museli chodit do banky. 

Exekuce

Exekuce je sice krajní záležitost, ale může se stát každému, kdo dlouhodobě neplatí své půjčky a úvěry. Pak se klidně může stát, že jednoho dne na váš zvonek zazvoní exekutor. Zde vám popíšeme, co všechno exekutor může z vašeho majetku zabavit.

To vše je dnes řádně ošetřeno podle příslušného občanského soudního řádu, který jasně říká, že exekutor nemůže a nesmí zabavit toliko věci, které nutně potřebujete k uspokojování svých hmotných potřeb. Dále jsou to věci, které potřebujete k plnění pracovních povinností či výkonu podnikatelské činnosti. V neposlední řadě se to týká věci, jejichž zabavení a následný prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. V praxi se tak jedná především o ošacení a běžné vybavení domácnosti. Mezi tyto věci lze taktéž zařadit snubní prsten, zdravotnické potřeby nebo finanční obnos do 1 000 korun. Tady však výčet končí, na vše ostatní má exekutor plné právo.

Co se týče nutných osobních věcí, zde je také problém. Někdo si může myslet, že klidně postačí, když označí všechny věci za nutné a potřebné k chodu své domácnosti nebo věci nezbytně nutné k plnění pracovních povinností a úkolů. Tak jednoduché to však není a exekutor je často velmi přísný a neoblomný, protože chce dostát také svým závazkům a povinnostem. Tak například vaše postel, stůl, židle pračka či lednička bude zachráněna, ale takovou mikrovlnnou troubu nebo myčku na nádobí už do této kategorii zřejmě nedostanete. Rovněž s barevným televizním přijímačem a spotřební elektronikou se můžete také pravděpodobně rozloučit. Co se týče auta, tam je velmi důležité, čím se živíte, pokud jste například taxikář, budete mít zřejmě štěstí, ale pokud vozem pouze do práce jezdíte, bude rovněž zabaveno. Jak je z výčtů zřejmé, exekuce není rozhodně legrace, ale velmi vážná věc, které je potřeba se raději vyhnout.

Osobní bankrot

V životě člověka mohou nastat různé chvíle a situace, které jsou nepříjemné a složité. Takovou situací je i osobní bankrot, tedy situace, kdy již nejste schopni splácet své dluhy. Do takové nepříjemné a prekérní situace si může dostat každý z nás. Na stole vám leží velká hromada upomínek, které vám připomínají, že dlužíte téměř na každém kroku. Každou chvíli může také dojít dopis od exekutora, který vám přijde zabavit majetek. Co v takové chvíli dělat?

V takové situaci určitě vyhledejte odbornou pomoc. Ještě dříve si však nalistujte Sbírku zákonů, konkrétněji insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. Tam se dočtete, že při splnění určitých podmínek je možné vyřešit vaší bezvýchodnou a složitou situaci takzvaným oddlužením. O oddlužení však musíte sami požádat a odborně vypracovaný návrh předložit soudu, který o vaší žádosti rozhodne.

Nač je takové oddlužení dobré? Oddlužení formou osobního bankrotu je dobré zejména proto, že při jeho zdárném vyřízení nemusíte splatit všechny své dluhy a peněžní závazky. Postačí pouze zaplatit během pěti let minimálně třicet procent z celkové dlužné částky. To je jistě dobré vyřešení vaší tíživé a neuspokojivé situace. Bude to pro vás především psychologické vítězství, neboť konečně budete bez problémů klidně spát. Pokud půjdete cestou oddlužení, již se nemusíte strachovat a bát exekutorů lepících soudní pečetě na váš celoživotní majetek, který by šel s největší pravděpodobností do exekuční aukce za velmi malé částky.

Pokud o oddlužení máte zájem, zavolejte například na bezplatnou linku Poradenského centra České republiky. Tato insolvenční poradenská kancelář vám odborně zpracuje Návrh na povolení oddlužení-osobní bankrot, který pak předložíte soudu, který v konečné fázi rozhoduje o jeho povolení.

Osobní bankrot je jediná šance, kterak se zbavit svých dluhů.

Bezpečný dluh

Někdy se vám stane, že potřebuje půjčit další peníze, abyste mohli splatit stávající půjčku nebo dluh. V takové situaci je však dobré, abyste se odborně poradili než půjdete do další půjčky či spotřebitelského úvěru.

V České republice už je poměrně dost hustá síť poradenství. Tahle osobní poradenství jsou skutečně pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem dostali do svízelné a závažné finanční situace. Asociace občanských poraden nabízí totiž pro občany České republiky bezplatné poradenství. Internetové stránky této Asociace jsou www.obcanskeporadny.cz. Asociace občanských poraden vznikla už v roce 1997 a sdružuje celkem 40 občanských poraden, které jsou roztroušeny po celé republice. Že se jedná o vytíženou organizaci, naznačují čísla, která prozrazují, že organizace zodpoví ročně na 70 tisíc dotazů. Pro dluhové poradenství má Asociace zvláštní odbor, který se zabývá pouze touto problematikou.

Když se ocitnete ve velké finanční tísni, o pomoc se určitě nemusíte stydět požádat, neboť je to mnohem lepší než byste pak museli třeba podstoupit návštěvu exekutora. Pokud jste v těžké finanční krizi, určitě navštivte Asociaci občanských poraden dříve než vám příslušný exekutor zalepí páskou dveře do vašeho bytu. Pak už je většinou pozdě.

V občanské poradně s vámi detailně vaší tíživou situaci proberou a nabídnou vám různé způsoby řešení. Finanční situaci však nevyřešíte, pokud si sami neutáhnete opasky. Pokud máte problémy se zaplacením své předchozí půjčky, měli byste si opravdu položit otázku, zda některé zamýšlené věci, který si chcete koupit nebo pořídit, opravdu potřebujete. Není totiž nic horšího, když si v takové situaci chcete pořídit další půjčky pouze proto, abyste si některé věci, které nezbytně nepotřebujete, dopřáli. V takovém případě se z dluhové pasti nikdy nedostanete.