Půjčky na jídlo sou nouze nejvyšší

Jaké je být chudým člověkem, chudým občanem České republiky? Je to opravdu těžké něco takového si byť vůbec představit, pokud jsme to nezažili. Je to totiž něco absolutně jiného, než mít málo peněz. Chudí lidé totiž nemají ani peníze na jídlo, a tak se mnozí z nich uchýlí k tomu nejhoršímu a to vzít si půjčku byť i na jídlo. Ale pokud si lidé nedokáží tyto peníze na to jídlo ušetřit, jak poté budou schopni splácet půjčku i s úroky? A to je problém, který si tito lidé neuvědomují. To totiž nejde, když si na něco musí půjčit, tak ty peníze nemají a ani je mít nebudou, takže si budou muset vzít další dvě půjčky. První na splacení první půjčky a druhou na další jídlo, protože na to nemají peníze. A nyní se dostanou do kolotoče, ze kterého se nikdy nedostanou, pokud nenajdou lepší práci, nevyhrají ve Sportce, apod. Musí to být velice těžký život, který chudí lidé žijí, převážně, pokud mají děti. Člověk se dokáže uskromnit, ale zkuste to říci dětem. Zkuste říci dětem, že nemáte peníze na jídlo, na hračky, na nic, děti to nepochopí a bude to pro ně strašné. Jak pro rodiče, tak pro děti, myslím si, že není nikoho, kdo by to takové rodiče přál, takové problémy. Ale bohužel to tak je a my s tím nemůžeme nic udělat. Chudí lidé jsou chudí proto, že nemají dobrou práci a to především proto, že se špatně učili, takže je to vlastně jejich chyba, ale o tom by měl být zase jiný článek.

Publikováno: 01. 01. 2012

Kategorie: Ze života

Autor: Lucie Fialová