Lichva

Slovo lichva se objevuje všude tam, kde se půjčují peníze a má negativní význam jako něco nesprávného a především neetického. Pojďme si však o lichvě říci více informací.

Lichva je především velmi neseriozní nabídka, která využívá krizovou situaci druhého člověka. Často jsou to půjčky s velkými úroky. Existují například půjčky, kde je každý den i sto procentní úrok. Taková půjčka je evidentně za hranicí veškeré etiky a morálky.

Lichva je také podle českého zákona trestný čin, který se však u českého soudu velmi těžko a složitě dokazuje. Přesto se dá lichva u českých soudů zažalovat a pokud máte dostatek kvalitních a dobrých důkazů, je velká a reálná šance, že bude soudem posouzena jako trestný čin. Problémem českých soudů však je, že český zákon nestanovuje žádnou procentuální hranici, od které by půjčka byla definována za lichvu.

Co o lichvě v Trestním zákoně přesně stojí? V paragrafu 253 je napsáno toto: (1) Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.

V zahraničí je situace poněkud jiná, platí to ovšem pouze v některých zemích. Nejdále jsou v tomto směru Švýcaři. V zemi helvetského kříže je maximální hranice u bankovních půjček stanovena na patnácti procentech. Taková přesná hranice v České republice prozatím není definována a je to škoda. To nahrává pouze firmám a společnostem, které často vydělávají na lidském neštěstí i lidské neznalosti.

Publikováno: 10. 12. 2011

Kategorie: Vzdělávání

Autor: Lucie Fialová